Posiedzenie Komisji Edukacji zostało zwołane na poniedziałek 16.06.2014 r. na godz. 15.00.

Tematyka:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na poprzednim posiedzeniu Komisji.
3. Osiągnięcia uczniów na szczeblach wyższych niż gminny- informacje do wyróżnień
4. Wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie wakacji 2014
5. Omówienie planu pracy na II półrocze 2014 r.
6. Sprawy bieżące realizowane przez Urząd Gminy będące w kompetencji Komisji.