Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 8 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00

 

Tematyka:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Goleszów za 2013 r. oraz opinii RIO.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. wraz z opinią RIO i sporządzenie wniosku o udzielnie absolutorium dla Wójta Gminy.
4. Sprawy bieżące.