Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 28 listopada 2013 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Goleszów.

Na posiedzeniu skontrolowana zostanie realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.