Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 19 listopada 2013 r. o godz.12.00 w siedzibie raferatu komunalnego przy ul. Zakładowej w Goleszowie.

 

Tematyka:

1. Kontrola działalności i realizacja budżetu referatu komunalnego.

2. Sprawy bieżące.