ROŚ7624/Ś/4/07/08

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku pani Aleksandry Duraj - pełnomocnika działającego w imieniu PTK Centertel Sp. z o. o. w dniu 14 maja 2008 Wójt Gminy Goleszów umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu trzech anten sektorowych pracujących w paśmie 900 MHz, na istniejącej wieży antenowej na działce 2457/3 położonej w Lesznej Górnej.