Przewodnicząca Komisji zawiadamia, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia, odbędzie się

25 czerwca (wtorek) 2013 r.  godz. 14.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie

 

Porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
  2. Przygotowania do dni Goleszowa – informacja ustna Wójta
  3. Wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie wakacji 2013 organizowany przez szkoły, GOK, GOPS, NGO i inne.
  4. Informacja na temat zasobów pomocy społecznej na terenie gminy – informacja pisemna w materiałach na sesje.
  5. Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2013 r.
  6. Sprawy bieżące.