Treść aktu

Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: 86/2012

Data aktu: 2012-12-28

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goleszów

Data i miejsce ogłoszenia: 2013-02-12

Dz.Urz.Woj. Śl. rocznik 2013 pozycja 1546 

Data wejścia w życie: 2013-02- 27

Zmieniany przez: -