Treść aktu

Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: 82/2012

Data aktu: 2012-11-20

w sprawie uchylenia uchwały Nr 21/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 marca 2011 roku

Data i miejsce ogłoszenia: 2013-02-11

Dz.Urz.Woj. Śl. rocznik 2013 pozycja 1135

Data wejścia w życie: 2013-02- 26

Zmieniany przez: -