Treść aktu

 

Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: 88/2012

Data aktu: 2012-12-28

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data i miejsce ogłoszenia: 2013-02-04

Dz.Urz.Woj. Śl. rocznik 2013 pozycja 1135

Data wejścia w życie: 2013-02- 19

Zmieniany przez: -