Przewodnicząca Komisji zawiadamia, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia, odbędzie się 22 maja (środa) 2013 r.  godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie

 

Porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
  2. Zaopniowanie projektów uchwał – według projektu 9.7 i 9.8.
  3. Osiągnięcia uczniów na szczeblach wyższych niż gminny – infomracja dyrektorów do wyróżnień.
  4. Sprawy bieżące.