Przewodnicząca Komisji zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się

22 marca (piątek) 2013 r. o godz. 13.00

w sali sesyjnej UG Goleszów

 

Porządek obrad:

1.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.   Przystąpienie do kontroli działalności Biblioteki Gminnej wraz z filiami.

3.  Kontrola ściągalności podatków – porównanie na koniec 2011 do III kwartałów 2012 roku (ulgi, umorzenia, prolongaty terminów płatności plus uzasadnienia, hipoteka osobno, zaległości osobno).

4.   Sprawy bieżące.