Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zawiadamia, że najbliższe posiedzenie komisji odbędzie się 26 lutego 2013 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Goleszów.

 

Tematyka posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Wydanie opinii w sprawie wniosków złożonych na poprzednim posiedzeniu komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXVI sesję Rady Gminy.
4. Sprawy bieżące realizowane przez Urząd Gminy będące w kompetencji komisji.