Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 22 stycznia  (wtorek) 2013 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.


Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2. Przyjęcie informacji n/t ściągalności podatków - porównanie na koniec 2011 roku do III kwartałów 2012 roku (ulgi, umorzenia, prolongaty terminów płatności plus uzasadnienia).

3. Analiza wniosków złozonych przez Komisje Rewizyjną w 2012 r.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2012.

5. Zapoznanie sie z wynikami kontroli GOK w 2012 r.

6. Sprawy bieżące.