Treść aktu

 

Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: 81/2012

Data aktu: 2012-11-20

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Goleszowie

Data i miejsce ogłoszenia: 2013-01-09

Dz.Urz.Woj. Śl. rocznik 2013 pozycja 239  

Data wejścia w życie: 2013-01- 23

Zmieniany przez: -