Treść aktu

 

Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: 79/2012

Data aktu: 2012-11-20

w sprawie podziału Gminy Goleszów na stałe obwody głosowania oraz ustalenie numeró, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Data i miejsce ogłoszenia: 2013-01-09

Dz.Urz.Woj. Śl. rocznik 2013 pozycja 238  

Data wejścia w życie: 2013-01- 23

Zmieniany przez: -