Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że posiedzenie komisji odbędzie się 21 stycznia (poniedziałek) 2013 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2. Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na poprzednim posiedzeniu komisji.

3. Zapoznanie się z warunkami pracy, nauki i opieki w Gminnym Przedszkolu z oddziałami  -Goleszów, Cisownica, Dzięgielów, Bażanowice.

4. Restrukturyzacja placówek oświatowych - informacja n/t podjętych działań.

5. Planowane formy wypoczynku i opieki nad dziećmii i młodzieżą w czasie ferii zimowych -informacje: szkół, świetlic szkolnych, GOK, GOPS, NGO (w tym UKS, KS) i innych instytucji -
informacja.

6. Sprawozdanie z działalności komisji za 2012 rok.

7. Sprawy bieżące realizowane przez Urząd Gminy będące w kompetencji komisji.