Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 17 grudnia (poniedziałek) 2012 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2. Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na poprzednim posiedzeniu komisji.

3. Informacja n/t działań prifilaktyki chorób i ochrony zdrowia uczniów gminnych szkół i przedszkoli.

4. Omówienie planu pracy na I półrocze 2013 r.

5. Sprawy bieżące.