Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 18 grudnia (wtorek) 2012 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.


Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2. Kontrola ściągalności podatków - porównanie na konec 2011 roku do III kwartałów 2012 roku

  (ulgi, umorzenia, prolongaty terminów płatności plus uzasadnienia).

3. Propozycje do planu pracy na I półrocze 2013 roku.

4. Sprawy bieżące.