Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 23 sierpnia (czwartek) 2012 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.


Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na poprzednim posiedzeniu Komisji.
  3. Zapoznanie się z dokumentacją budowy chodnika przy ul. Grabowej i ul. Robotniczej w Goleszowie (wizja loklana)
  4. Sprawy bieżące.