Treść aktu

 

Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: 32/2012

Data aktu: 2012-06-27

w sprawie zmiany statutu sołectwa Godziszów

Data i miejsce ogłoszenia: 2012-07-19

Dz.Urz.Woj. Śl. rocznik 2012 pozycja 2888

Data wejścia w życie: 2012-08-02

Zmieniany przez: -