Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w sprawach indywidualnych przyjmuje strony w terminach uprzednio uzgodnionych z obsługą Rady Gminy.

te. 33/4790510 wew. 21