Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 21 czerwca (czwartek) 2012 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.


Porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Informacje o realizacji wniosków Komisji za I półrocze 2012 r.
  3. Przedstawienie Planu pracy Komisji na II półrocze 2012 r.
  4. Sprawy bieżące.