W dniu 8 maja 2013 r. Wojewoda Śląski złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o orzeczenie niezgodności z prawem zarządzenia Nr 53/12 Wójta Gminy Goleszów z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia minimalnej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów