Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 19 kwietnia (czwartek) 2012 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.

 

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Kontrola wykonania łazienek.
  3. Sprawy bieżące.