Karol Szostok

Kisielów, ul. Główna 43

tel. 605426042