Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: XVII/157/04

Data aktu: 2004-06-01

w sprawie: statutu sołectwa Bażanowice.

Data i miejsce ogłoszenia: 2004-07-19

Dz.Urz.Woj. Śl. nr 62 poz. 1922

Data wejścia w życie: 2004-08-03

Tekst pierwotny: Uchwała nr XVII/157/04 z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie statutu sołectwa Bażanowice

Zmieniany przez: Uchwała nr 26/2912 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Bażanowice

Tekst jednolity : Obwieszczenie Rady Gminy Goleszów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Bażanowice