Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: XVII/159/04

Data aktu: 2004-06-01

w sprawie:statutu sołectwa Dzięgielów.

Data i miejsce ogłoszenia: 2004-07-19

Dz.Urz.Woj. Śl. nr 62 poz. 1924

Data wejścia w życie: 2004-08-03

Zmieniany przez: uchwała nr 28/2012 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Dzięgielów

Treść aktu