Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: XVII/162/04

Data aktu: 2004-06-01

w sprawie: statutu sołectwa Goleszów Górny.

Data i miejsce ogłoszenia: 2004-07-19

Dz.Urz.Woj. Śl. nr 62 poz. 1927

Data wejścia w życie: 2004-08-03

Zmieniany przez: Uchwała nr 27/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Cisownica

Treść aktu