Wójt Gminy Goleszów ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia ralizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 w formie wsparcia.