Metryka aktu

Autor: Rada Gminy Goleszów

Nr aktu: 102/2011

Data aktu: 2011-12-29

w sprawie: podatku od środków transportowych na 2012r.

Data i miejsce ogłoszenia: 2012-01-05

 Dz.Urz. Woj. Śl. z 2012 poz. 11

Data wejścia w życie: 2012-01-20

Zmieniany przez: -

 

Treść aktu