Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 27 lutego (poniedziałek) 2012 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie.

Porządek obrad:

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.      Wydanie opinii w sprawie wniosków złożonych na poprzednim posiedzeniu Komisji.

3.      Informacja dot. inwestycji, remontów w oświacie, kulturze i obiektach sportowych w 2011 r. oraz planowane na 2012 r.

4.      Sprawy bieżące.