Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się

23 stycznia (poniedziałek) 2012 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.

   

Porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  2. Informacja o realizacji wniosków złożonych w 2011 r.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2011.
  4. Sprawy bieżące.