Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 20 stycznia (piątek) 2012 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie.

Porządek obrad:

 

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

2.      Wydanie opinii w sprawie wniosków złożonych na poprzednim posiedzeniu Komisji.

3.      Analiza aktualnego opracowania możliwości restrukturyzacji oświaty w Gminie Goleszów.

4.      Sprawy bieżące.