Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się

15 grudnia (czwartek) 2011 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.

  

Porządek obrad:

    1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

    2. Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na poprzednim posiedzeniu Komisji.

    3. Przyjęcie planu pracy na I półrocze 2012 r.

    4. Sprawy bieżące.