Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 24 października (poniedziałek) 2011 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie.

Porządek obrad:

 

1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

2.      Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na poprzednim posiedzeniu Komisji.

3.      Informacja o działalności biblioteki Gminnej w roku 2011 oraz zamierzenia GOK na rok 2012.

4.      Sprawy bieżące.