Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się

25 sierpnia (czwartek) 2011 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.

Porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2011 r.
  3. Analiza projektu rewitalizacji terenu po zlikwidowanej cementowni w Goleszowie.
  4. Kontrola ponoszonych przez Gminę kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół i placówek opiekuńczo- wychowawczych.
  5. Sprawy bieżące.