Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się

18 sierpnia (czwartek) 2011 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.

Porządek obrad:

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Goleszowie Filia w Goleszowie Równi. – Przyjęcie wyjaśnień i sformułowanie wniosków końcowych.
  3. Sprawy bieżące.