Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się

29 czerwca (środa) 2011 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej UG Goleszów.

Porządek obrad:

  1. Kontrola w zakresie wydatkowania środków finansowych na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Goleszowie Filia w Goleszowie Równi.