Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia zawiadamia, że posiedzenie Komisji odbędzie się 17 stycznia (poniedziałek) 2011 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie.

 

Porządek obrad: 

 

    1.    Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na I półrocze 2011 r.

    2.    Wnioski pokontrolne z przeglądów budowlanych w 2010 r.

    3.    Analiza działalności stowarzyszeń sportowych.