łączna długość remontowanych dróg  w Lesznej Górnej wynosi 585 mb