Tekst uchwały Nr XX/152/08 z dnia 21 maja 2008 r.

Publikacja - Dziennik Urzedowy Województwa Śląskiego z 2008 r. Nr 163, poz. 3073

Obowiązuje od dnia 3 października 2008 r.