Załączniki do protokołów będące uchwałami znajdują się w folderze UCHWAŁY
http://www.goleszow.bip.net.pl/?c=98