Warsztaty pisania wniosków

Zapraszamy osoby na warsztaty pisania wniosków „Tworzenie i rozwój firm na terenach wiejskich” w ramach PROW w latach 2007 -2013.

Zajęcia poprowadzą eksperci funduszy europejskich 8 maja  (13:00 - 18:00)  i 12 maja br. od 16:00 w 

sali konferencyjnej Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

 

Nabór do konkursu  z działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, trwać będzie od 5 do 18 maja 2009r.  

Na stronie www.arimr.gov.pl. udostępniony został formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji PROW_312/09/01

i dokumenty towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy.

 

W cenie:

Prezentacja i warsztaty, materiały szkoleniowe, nawigacja po stronach internetowych z potrzebnymi formularzami,

sprawdzenie wniosku i biznes planu oraz konsultacje (12 godzin).

 

Dodatkowe wymagania: Gotowość do pisania wniosku w czasie trwania warsztatów.

 

Wpłatę w wysokości 220 zł. należy dokonać do 7  maja 2009 r.

na konto: Bank Śląski o/Wodzisław 53 1050 1403 1000 0022 8888 9161.

 

Więcej informacji:

www.zamekcieszyn.pl.tel.: 0 33 851 08 21 w.21,22; e_mail:biuroklub@zamekcieszyn.pl.

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie,

 

Jacek Cieślar