Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę cykliczną w okresie roku szkolnego 2008/2009 mięsa i przetworów mięsnych dla stołówki przy Szkole Podstawowej w Goleszowie.
Numer sprawy: S.P. Goleszów - 1/P/08.
Działajac na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiajacy informuje , że w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji zamówienia w zakresie części III - dostawa mięsa drobiowego , ofertę złożoną przez :
Zakład Przetwórstwa Drobiu "MARICA" Spółka Jawna J.M.E.K. Wróbel
43-300 Bielsko-Biała, ul. Straconki 20
Uzasadnienie wyboru: wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wymagane warunki,nie podlegającą odrzuceniu.

W prowadzonym postępowaniu :
w zakresie części I - dostawa mięsa wieprzowego i wołowego - brak ofert,
w zakresie części II - dostawa przetworów mięsnych - brak ofert,
w zakresie części III- dostawa mięsa drobiowego złożono 3 oferty:
oferta nr 1  Zakład Przetwórstwa drobiu "MARICA" S.J.  J.M.E.K. Wróbel
                  43-300 Bielsko-Biała , ul. Straconki 20 ,
oferta nr 2  Hurtownia lodów,mrozonek i opakowań Eugeniusz Langhamer
                  43-450 Ustroń, ul. A. Brody 33A,
oferta nr 3  Hurtownia drobiu i jaj Mirosława Wierzbicka
                  43-430 Skoczów , ul. Łęgowa 28

                                                                        Dyrektor Szkoły

                                                                      mgr Barbara Romaniuk