Przedłuża się termin składania ofert  dla Wykonawców uczestniczących w przetargu na udzielenie zamówienia  publicznego do dnia 26 sierpnia 2008 roku do godziny 10:00 , otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2008 roku o godzinie 11:00