Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego

Data wejścia w życie: 17 listopada 2022 r.