Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Modernizacja dróg na terenie gminy Goleszów - etap IV

CPV:
45000000-7

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
Zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
2 miesiące od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-09-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-09-09 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Zgodnie z SWZ

Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące