Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Przebudowa i rozbudowa budynków szkoły podstawowej i przedszkola w Bażanowicach wraz z budowa sali gimnastycznej

CPV:
45214200-2

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
Zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
20 miesięcy od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę nalezy złożyc za posrednictwem Formularza do złozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego róweniż na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-10-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-10-26 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Zgodnie z SWZ

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące