Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
Zakup sprzętu IT dla Gminy Goleszów w ramach projektu Cyfrowa Gmina

CPV:
30213000-5

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
30.11.2022

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć na formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-08-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-08-22 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
Zgodnie z SWZ

Wadium:
Nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące