Zamawiający:
Gmina Goleszów

Tytuł przetargu:
"Dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Goleszów do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023"

CPV:
60100000-9

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji

Warunki:
zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
od 01.09.2022 do 23.06.2023

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
ofertę należy złożyć na formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostepnionego również na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-08-08 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-08-08 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:
zgodnie z SWZ

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące